साथ

24 Jun

कुजलेल्या आठवणीं मध्ये जगायचे नाही आता

खूपदा मेलोय परत मरायचे नाही आता,

जीवनाच्या ह्या वळनावर जरी तू साथ देणार असशील,

तरिही तुझी ही साथ नको मला आता

——————–नितीन

3 Responses to “साथ”

 1. prashant at 8:10 am #

  sahi re……….!

 2. Constantine at 2:20 am #

  thx prashant

 3. deepanjali at 8:31 am #

  जे आपल्याला आवडते ते इतरांपर्यंत पोहचले पाहीजे.
  असा लहानसा प्रयत्न आहे.म्हणूनच मला वाटते .
  की तू सूद्धा आमच्या अड्डयात सामील व्हावे .
  एकदा येऊन पहा आमच्या ब्लोग अड्डयावर

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: